Vít Tải

Vít tải

Vít tải dùng để tải vật liệu dạng rời, dạng hạt. Phạm vi ứng dụng trong ngành xi măng và các ngành công nghiệp khác


Liên hệ ngay để có giá tốt nhất!

Tel: 0974.828.633