Sản Phẩm Mới

Băng tải

Máy sấy lúa 10-12 tấn/mẻ

Quạt ly tâm

Sàng Sấy lúa

Máy sấy lúa 2 tấn

Máy sấy lúa mini

Máy sấy lúa 4_5 tấn/mẻ

Bảng giá máy sấy lúa 2022

Sàng sấy lúa,sàng sấy ngô,sàng sấy cà phê,sàng sấy nông sản

0974.828.633