Sản Phẩm Mới

Máy sấy lúa 2 tấn

Máy sấy lúa 4_5 tấn/mẻ

Máy sấy lúa hiện đại

máy sấy lúa

Máy sấy lúa chạy lũ

Máy sấy lúa 5 tạ (lò sấy lúa 500kg)

máy sấy ngô sắn

Máy sấy quả vải,nhãn(lò sấy quả vải)

LÒ SẤY HOA HỒI,SẤY THẢO QUẢ

0974.828.633